Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyjechali na 17 MPLKS.

Wyniki:

Czasówka

Wyścig

Wyścig okrązenia

Galeria 17 MPLKS