Dostępnie są kolejne noclegi (ok. 20) w internacie Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. J. Piłsudskiego 81 – tel. 500 240 120 pani Iwona Małek.