Przypominamy, że 17 MPLKS odbędą się 12-13 czerwca!
Przekażcie zaproszenie wszystkim znajomym le-kolarzom!